Record details

Title
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Fold deformations in Miocene sediments of the Chomutov area
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 2
Pages
    s. 123-126
Year
    1989
Notes
    1 obr. v textu, 6 tab. foto v příl.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    553.9
Subject category
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    neogén
    plastické deformace
    pleistocén
    podkrušnohorské pánve
Keyword
    Chomutovsku
    Deformace
    Hnědouhelné
    Sloji
    Vrásové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012