Record details

Title
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
Other titles
    The Vratislavice fault - a new outcrop near Liberec in northern Bohemia
Author
    Bělohradský, Vladimír
    Fediuk, Ferry
    Klomínský, Josef
    Schovánek, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Normal fault, breccia, basaltandesite, Krkonoše-Jizera Massif
Keyword
    Čechách
    Liberce
    Nový
    Odkryv
    Severních
    Vratislavický
    Zlom
Abstract (in czech)
   Tektonický zlom, brekcie, bazaltandesit, krkonošsko-jizerský masiv
Abstract (in english)
   The Vratislavice fault - a new outcrop near Liberec in northern Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014