Record details

Title
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
Statement of responsibility
    Roman Skála
Other titles
    Vrbaite - a thallium sulphosalt called after prof. Vrba
Author
    Skála, Roman
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 7-9
Year
    1995
Notes
    3 obr., 3 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    antimon
    arzén
    asociace minerální
    krystalochemie
    krystalová struktura
    rtuť
    sulfosoli
    thalium
    vlastnosti fyzikální
    vrbait
Keyword
    Karla
    Pojmenovaná
    Prof
    Sulfosůl
    Thallia
    Vrbait
    Vrby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012