Record details

Title
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
Statement of responsibility
    Alexander Nagy, Klement Fordinál, Rostislav Brzobohatý, Pavol Uher, Jarmila Raková
Other titles
    Upper Miocene from SE margin of the Malé Karpaty Mts. (well Ma-1, Bratislava)
Author
    Brzobohatý, Rostislav
    Fordinál, Klement
    Nagy, Alexander
    Raková, Jarmila
    Uher, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 2
Pages
    s. 113-132
Year
    1995
Notes
    7 obr., 5 tab., 6 pl., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    miocén
    Mollusca
    nanoplankton
    otolity
    paleoekologie
    pannon
    sedimentologie
    těžké minerály
    Západní Karpaty
Subject category
    zdroj klastického materiálu
    zrnitostní analýza
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Bratislava
    Juhovýchodného
    Karpát
    Ma-1
    Malých
    Miocén
    Okraja
    Vrchný
    Vrt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012