Record details

Title
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
Other titles
    Volcanics on the peripheri of the Doupovské hory Mts. - a volcanological study of the Dětaň paleontological site
Author
    Cajz, Vladimír
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Doupovské hory Mts., Dětaň, volcanology, paleoenvironment
Keyword
    Dětaň
    Doupovských
    Hor
    Lokality
    Okraji
    Paleontologické
    Studie
    Vulkanismus
    Vulkanologická
Abstract (in czech)
   Známá paleontologická lokalita Dětaň byla pohřbena sekvencí pyroklastických produktů distálních pliniovských a proximálníxh strombolských erupcí. Celá sekvence je pak překryta tefritovými lávami, které byly produkovány z přívodu situovaného V od lokality, na rozdíl od předchozích aktivit.
Abstract (in english)
   Volcanics on the peripheri of the Doupovské hory Mts. - a volcanological study of the Dětaň paleontological site
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014