Record details

Title
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
Other titles
    Volcanogenic edaphoids west from Malpaisillo (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Palaeopedology, Volcanogenic edaphoids
Keyword
    Edafoidy
    Malpaisillo
    Nikaragua
    Vulkanogenní
    Západně
Abstract (in czech)
   Edafoidy byly poprvé zjištěny v oblasti mezi Leónem a Malpaisillo. Jejich identifikace je dosti problematická, protože je lze nejlépe odlišit s využití mikromorfologie.
Abstract (in english)
   Volcanogenic edaphoids west from Malpaisillo (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014