Record details

Title
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková, Pavel Havlíček
Other titles
    Volcanogenic edaphoids in the vicinity of León (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 165-166
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    edafoidy
    horniny vulkanické
    kvartér
    mezinárodní spolupráce
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půda fosilní
Geographical name
    León
    Nikaragua
Keyword
    Edaphoidy
    Leónu
    Nikaragua
    Okolí
    Vulkanogenní
Abstract (in english)
   The volcanogenic edaphoids are native product of the pyrometamorphic alteration of fine-grained volcanic glass (pumice). Their identification is difficult because they can be distinguished from the paleosols only by micromorphological analysis. In the surroundings of León they were identified in secondary position redeposited into fossil soils
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012