Record details

Title
    Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
Other titles
    Volcanogenic interlayer (tonstein) in the Main coal seam of the Nýřany group of seams (Asturian) in the Plzeň region
Author
    Drábková, Jana
    Martinec, Petr
    Pešek, Jiří
    Sýkorová, Ivana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    3
Year
    2011
Thesaurus term
    Plzeň Basin, Nýřany Member, Asturian, sapropel coal, volcanic interlayer
Keyword
    Astur
    Hlavní
    Nýřanského
    Plzeňsku
    Proplástek
    Sloji
    Souslojí
    Tonstein
    Vulkanogenní
Abstract (in czech)
   Předkládaná studie je příspěvkem k poznání vulkanické aktivity v rámci ukládání nýřanských vrstev kladenského souvrství (astur až kantabr).
Abstract (in english)
   Volcanogenic interlayer (tonstein) in the Main coal seam of the Nýřany group of seams (Asturian) in the Plzeň region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014