Record details

Title
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
Statement of responsibility
    Bohdan Koverdynský
Other titles
    Volcanic-sedimentary cycles and the associated mineralisation in the north-east part of the Bohemian Massif
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 12
Pages
    s. 474-478
Year
    1994
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    metalogeneze
    moravský devon a spodní karbon
    paleozoikum
    silesikum
    tektonika regionální
    vrásnění variské
    vulkanismus
Subject category
    cyklická sedimentace
Geographical name
    ČR-Morava
    Jeseníky
Keyword
    Cykly
    Českého
    Masívu
    Mineralizace
    Sdružená
    Severovýchodě
    Vulkanosedimentární
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012