Record details

Title
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
Statement of responsibility
    Vladimír Prouza, Eliška Žáčková
Other titles
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
    Selected geological localities of the map 03-414 Semily
Author
    Prouza, Vladimír
    Žáčková, Eliška
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 99-105
Year
    2009
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    litostratigrafie
    lokalita fosiliferní
    lokalita geologická
    podkrkonošská pánev
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    03-413
    Geologické
    Listě
    Lokality
    Semily
    Vybrané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012