Record details

Title
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
Author
    Košťák, Blahoslav
    Rybář, Jan
Conference
    International Geotechnical Conference (2. : 18.09.1996-19.09.1996 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnical Problems of Long-time Structures
Pages
    s. 225-230
Keyword
    Českém
    Masívu
    Nestabilitou
    Ohrožení
    Případy
    Svahů
    Tratí
    Vybrané
    železničních
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012