Record details

Title
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
Statement of responsibility
    Jan Unucka
Author
    Unucka, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 195-203
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    denudace
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    křída
    morfogeneze
    morfostruktura
    paleoklimatologie
    peneplén
    permafrost
    příkrov
    sesuv
    údolí
    vrásnění alpinské
    vysočina
Geographical name
    ČR-Morava
    Vsetín
Keyword
    Geomorfologie
    Problémy
    Vrchů
    Vsetínských
    Vybrané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012