Record details

Title
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
Statement of responsibility
    Božena Včíslová
Author
    Včíslová, Božena
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1
Pages
    s. 18-21
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    hydrochemie
    měření letecké v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    pitná voda
    puklina
    tektonika
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    části
    Moldanubika
    Podzemní
    Vody
    Vyhledávání
    Západní
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Podklady pro vymezení tří potenciálních oblastí využitelnosti podzemních vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012