Record details

Title
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
Other titles
    Long term and seasonal trends evaluation on examples of natural chemical compsition of mine water after flooding
Author
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Pages
    7
Notes
    Akce: 2004 ; Pelhřimov
Thesaurus term
    chemical composition
    long trends
    mine water
    seasonal trend
Keyword
    Chemického
    Dlouhodobých
    Dolů
    Důlních
    Po
    Příkladech
    Přirozeného
    Sezónních
    Složení
    Trendů
    Vod
    Vyhodnocení
    Vývoje
    Zatopení
Abstract (in czech)
   Je možné identifikovat některé obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: 1. relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem 2. s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuště-ných složek 3. další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chová-ní jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice 4. bez ohledu na kapacitu rezervoáru důlních vod podléhají koncentrace rozpuštěných složek výrazným a charakteristickým sezónním výkyvům. Ty závisí na lokálních klimatických a hydrogeologických podmínkách 5. příčinou daného chování důlních vod jsou změny hydrogeologického režimu důlních vod a změna redukčního prostředí na oxidační a naopak 6.
Abstract (in english)
   Je možné identifikovat některé obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: 1. relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem 2. s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuště-ných složek 3. další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chová-ní jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice 4. bez ohledu na kapacitu rezervoáru důlních vod podléhají koncentrace rozpuštěných složek výrazným a charakteristickým sezónním výkyvům. Ty závisí na lokálních klimatických a hydrogeologických podmínkách 5. příčinou daného chování důlních vod jsou změny hydrogeologického režimu důlních vod a změna redukčního prostředí na oxidační a naopak 6.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012