Record details

Title
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
Statement of responsibility
    Miriam Nývltová-Fišáková
Other titles
    Study of fauna from the saving excavation at the Dolní Věstonice IIa (1999) site
Author
    Nývltová-Fišáková, Miriam
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 140-143
Year
    2000
Notes
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    kosti
    kvartér moravských úvalů
    lebka
    ochrana přírody
    paleoekologie
    paleolit
    pleistocén-svrchní
    taxonomie
    Vertebrata
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Keyword
    24-32
    1999
    Brno
    Dolní
    Fauny
    IIA
    Lokalitě
    Věstonice
    Vyhodnocení
    Výzkumu
    Záchranného
Abstract (in english)
   Animal bones from the excavation Dolní Věstonice IIa were studied. A number of bones and teeth from mammoth, reindeer, wolf, bison, horse, lion and wild cat was excavated. Some of them were found in a fireplace, others were crushed by palaeolithic people. It can be deduced from a semierupted premolar of a young lion that this site was settled some time between September and June
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012