Record details

Title
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
Statement of responsibility
    Ingrid Bejšovcová, Eva Sobotková
Author
    Bejšovcová, Ingrid
    Sobotková, Eva
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 677-685
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
    Bibliografie na s. 683
    il.
Classfication no.
    550.8
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    geotechnika
    jílovec
    karbonáty
    kvartér
    laboratorní zkoušky hornin
    minerály jílové
    pevnost v tlaku
    písek
    sedimentace deltová
    sedimentace lakustrinní
    severočeská pánev
    skrývka
    terciér
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most-Vršany
Keyword
    Geomechanických
    Lokalitách
    Mostecké
    Nástupce
    Parametrů
    Právního
    Sedimentů
    Společnosti
    Uhelné
    Vyhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012