Record details

Title
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Jozef Dupej
Other titles
    High Fe metasediments from Kokava nad Rimavicou (Veporicum, Central Slovakia)
Author
    Dupej, Jozef
    Korikovskij, Sergej Petrovič
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 251-258
Year
    1989
Notes
    2 obr., 6 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    geochemie sedimentárních hornin
    metamorfní pochody
    metasedimenty
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Kokavy
    Metasedimenty
    Rimavicou
    Veporikum
    Vysokoželezité
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012