Record details

Title
    Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem
Author
    Bodnárová, L.
    Hela, R.
    Lukáš, J.
    Macháňová, P.
    Sitek, Libor
    Válek, J.
Conference
    Speciální betony 2012 (9. : 09.10.2012-11.10.2012 : Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony
Pages
    S. 144-149
Notes
    Autoři celkem: 6
    Projekt: FR-TI1/387, GA-MPO, CZ
    Projekt: GAP104/12/1988, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0290666
    Překlad názvu: High strength composite elements of the profiles with fiber reinforcement and polymer matrix composites and concrete
    Rozsah: 6 s. : P
Subject category
    concrete
    fiber reinforcement
    high strength composite elements
Keyword
    Betonem
    Kompozitní
    Matricí
    Polymerní
    Profilů
    Prvky
    Vláknovou
    Vysokopevnostní
    Výztuží
Abstract (in czech)
   Vláknové kompozitní materiály s polymerní matricí - FRP (fiber reinforced polymer) jsou ve stavebnictví využívány zejména pro speciální aplikace, a to samostatně nebo ve spojení s betonem. FRP kompozitní systémy se používají často pro konstrukce v různých agresivních prostředích a pro vysokopevnostní kompozitní nosné systémy (ve spojení s betonem). Trvanlivost FRP kompozitů je dána složením kompozitního materiálu - určující jsou vlastnosti polymerní matrice, vlastnosti výztužných vláken a také způsob výroby kompozitu.
Abstract (in english)
   Fibre composite materials with polymeric matrix - FRP (fiber reinforced polymer) are used mainly in the construction industry for special applications, alone or in conjunction with concrete. FRP composite systems are frequently used for various structures in aggressive environments and for high-strength composite carrier systems (in conjunction with concrete). Durability of FRP composites is determined by the composition of the composite material - determining the characteristics of the polymer matrix, the properties of the reinforcing fibers and the method of manufacturing the composite.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014