Record details

Title
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
Statement of responsibility
    Michal Řehoř, Marcela Šafářová, Tomáš Lang, Petr Čermák
Author
    Čermák, Petr, 1946-
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
    Šafářová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 5-17, 2 l. obr. příl.
Year
    2002
Notes
    1 obr., 2 fot., 4 tab.
    Anglické, německé, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    622
    631.4
Conspectus category
    552
    622
    631
Subject group
    analýza petrografická
    antropogenní půda
    kvartér Českého masivu
    ložisko bentonitu
    mineralogické složení
    odval
    pedologie
    profil půdní
    rekultivace
    severočeská pánev
    skrývka
    slínovec
    spraš
    těžba povrchová
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Optimálního
    Pánve
    Plochách
    Profilu
    Půdního
    Rekultivovaných
    Severočeské
    Vytváření
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012