Record details

Title
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
Statement of responsibility
    František Reichmann
Author
    Reichmann, František
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 60-63
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    báze dat
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    grafické techniky
    počítač
    zpracování dat
Keyword
    1988
    Praha
    Roce
    Techniky
    ÚÚG
    Výpočetní
    Využívání
    Zavedení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012