Record details

Title
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
Other titles
    Use of CFCs and tritium to determine the fraction of modern water contaminated by nitrates in Bohemian cretaceous basin
Author
    Bruthans, Jiří
    Kadlecová, R.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    12. národní hydrogeologický kongres
Thesaurus term
    CFCs
    mean residence time
Keyword
    české
    Dusičnany
    Freonů
    Kontaminovaných
    Křídové
    Pánvi
    Recentních
    Tritia
    Určení
    Vod
    Využi
    Zastoupení
Abstract (in czech)
   Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
Abstract (in english)
   Use of CFCs and tritium to determine the fraction of modern water contaminated by nitrates in Bohemian cretaceous basin
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012