Record details

Title
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
Statement of responsibility
    Miroslav Kněžek, Miroslav Olmer
Other titles
    Groundwater Runoff Data for Evaluating the Applicability of Groundwater Resources.-Ispoĺzovanije dannych o podzemnom stoke dlja balansirovanija ispoĺzujemogo kačestva istočnikov podzemnoj vody
Author
    Kněžek, Miroslav
    Olmer, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3-4
Pages
    s. 241-249
Year
    1991
Notes
    3 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    bilance podzemních vod
    hydrodynamika
    odtok podzemní
    pozorování režimní
    prameny podzemní vody
    vodní hospodářství
Geographical name
    adršpašsko-teplická struktura
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bilancování
    Odtoku
    Podzemní
    Podzemním
    údajů
    Vody
    Využitelnosti
    Využití
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   V článku jsou uvedeny metody stanovení regionálních režimních charakteristik přírodních zdrojů podzemní vody na příkladě adršpašsko-teplické struktury Polické pánve v severovýchodních Čechách. Aplikaci ročních průměrných hodnot je třeba kombinovat se statistickými hodnotami nedostatkových objemů. Z hlediska zabezpečení zdrojů podzemní vody je třeba problém řešit přírodní akumulací či soustavou zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012