Record details

Title
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Other titles
    using of 15N and 18O isotopes for study of nitrate contamination of water resources
Author
    Bůzek, František
    Čejková, Bohuslava
    Čurda, Stanislav
    Herrman, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kadlecová, Renata
    Milický, Martin
    Válková, Ivana
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005
Notes
    Akce: 2006 ; Praha
Thesaurus term
    15N, 18O, nitrate contamination, water resources
Keyword
    15N
    18O
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Napájení
    Povodí
    Studiu
    šíření
    Vodních
    Vybraných
    Využití
    Zdrojích
Abstract (in czech)
   Prispevek popisuje metodiku analyzy nitratove konataminace pomoci metod stabilnich izotopu 15N a 18O
Abstract (in english)
   using of 15N and 18O isotopes for study of nitrate contamination of water resources
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014