Record details

Title
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Statement of responsibility
    František Buzek, Renáta Kadlecová, Ivana Jačková, Bohuslava Čejková, Zdeněk Hermann, Ivana Válková
Author
    Bůzek, František
    Čejková, Bohuslava
    Hermann, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kadlecová, Renáta
    Válková, Ivana
Language
    česky
Source title - monograph
    Projekt Labe IV : 2003-2006
Pages
    s. 40-47, 61-63
Notes
    9 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    česká křídová pánev
    infiltrace
    ion dusičnanový
    izotopy N
    izotopy O
    kvartér Polabí
    model hydrodynamický
    srážky atmosférické
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    vodní zdroj
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Labe (povodí)
    Litá
    Orlice (povodí)
    Řepínský důl-Pšovka
Keyword
    15N
    18O
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Napájení
    Povodí
    Studiu
    šíření
    Vodních
    Vybraných
    Využití
    Zdrojích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012