Record details

Title
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
Statement of responsibility
    Lubomír Dvořák
Other titles
    Application of the ARC/INFO GIS for geomorphological research with special with special attention to morphostructural analysis
Author
    Dvořák, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 100, č. 1
Pages
    s. 3-9
Year
    1995
Notes
    2 obr., 17 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    česká křídová pánev
    geomorfologie regionální
    mapa geomorfologická
    model matematický
    morfostruktura
    orlicko-kladské krystalinikum
    orlicko-žďárská oblast
    proterozoikum
    systém GIS
Geographical name
    Crhov
    ČR-Morava
    Drozdov (Šumperk)
    Horní Studénky
    Jedlí
    Zborov (Šumperk)
Keyword
    Analýzu
    ARC/INFO
    Geomorfologickém
    GIS
    Morfostrukturní
    Oblasti
    Využití
    Výzkumu
    Zaměřením
    Zvolené
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012