Record details

Title
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
Statement of responsibility
    Michal Bíl
Other titles
    Using GIS to detect neotectonics in the Vsetínské vrchy Mountains and in their surroundings
Author
    Bíl, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 108, č. 2
Pages
    s. 101-114
Year
    2003
Notes
    3 obr., 12 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hypsometrie
    jílovec
    kenozoikum
    miocén
    neotektonika
    pískovce
    pohoří
    povodí
    příkrov
    reliéf
    sklon svahu
    subdukce
    systém GIS
    vlastnosti mechanické
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Vsetín
Keyword
    Detekci
    GIS
    Neotektoniky
    Okolí
    Příkladu
    Vrchů
    Vsetínských
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012