Record details

Title
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
Other titles
    Utilization of amphibole diorite of the Brno massif in the South-Moravian prehistory
Author
    Kuča, Martin
    Přichystal, Antonín
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
Pages
    9
Notes
    Akce: 2004 ; Skalica
Thesaurus term
    amphibole diorite
    district Brno
    Třebíč
    Znojmo
Keyword
    Amfibolického
    Brněnského
    Dioritu
    Jižní
    Masívu
    Moravy
    Pravěku
    Využití
Abstract (in czech)
   Autoři mapují distribuci amfibolického dioritu používaného na broušené artefakty v pravěku jižní Moravy na základě současného stavu bádání.
Abstract (in english)
   The article deals with distribution of the amphibole diorite used for polished artefacts in the prehistory of south Moravia on the basis of the present knowledge of research
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012