Record details

Title
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
Author
    Buriánek, D.
    Lisá, Lenka
Conference
    Kvartér (10. : 02.12.2004 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    10. KVARTÉR. Sborník abstraktů
Pages
    s. 8
Notes
    Překlad názvu: Chemical garnet composition and it's employment in the recent fluvial sediments, possibilities and limitation
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    fluvial sediments
    garnets
    provenience
Keyword
    Chemického
    Fluviálních
    Granátu
    Možnosti
    Omezení
    Recentních
    Sedimentů
    Složení
    Studiu
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012