Record details

Title
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
Other titles
    Use of detrital garnet chemistry for determination of provenance and lithostratigraphy of the Drahany Upland Culm
Author
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 5
Pages
    3
Year
    2001
Thesaurus term
    detrital garnet chemistry, garnet corrosion,sediment provenance, source rocks, lithostratigrapy, Culm basin of the Drahanz Upland
Keyword
    Chemismu
    Detritických
    Drahanské
    Granátů
    Kulmu
    Litostratigrafii
    Provenience
    Určení
    Vrchoviny
    Využití
Abstract (in czech)
   Studium změn v asociacích detritických granátů vedlo k definování zdrojových oblastí a k pokusu o lokální litostratigrafii v kulmu Drahanské vrchoviny
Abstract (in english)
   Use of detrital garnet chemistry for determination of provenance and lithostratigraphy of the Drahany Upland Culm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014