Record details

Title
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
Statement of responsibility
    Miroslav Koželuh
Other titles
    Remote sensing data in detection and monitoring of landslides in Moravskoslezské Beskydy Mts.
Author
    Koželuh, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 76-79
Year
    2007
Notes
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    504.5
    550.8
    551.3
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    dálkový průzkum Země
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    letecký snímek
    monitoring
    pohyb svahový
    sesuv
    stabilita svahu
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    25-24
    Beskydech
    Dat
    Detekci
    DPZ
    Moravskoslezských
    Sesuvů
    Sledování
    Turzovka
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012