Record details

Title
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 26-27
Year
    2012
Notes
    Projekt: GP205/09/P383, GA ČR3cav_un_auth*0253159
    Překlad názvu: Using geocaching for education concerning the danger and risk of landslides
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    landslide hazard
    landslide risk
    landslides
Keyword
    Geocachingu
    Nebezpečí
    Oblasti
    Rizika
    Sesuvů
    Využití
    Vzdělávání
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Článek ukazuje možnosti geocachingu pro šíření informací o nebezpečných svahových deformacích.
Abstract (in english)
   Article shows possibilities to use geocaching for public awareness about dangerous landslides.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014