Record details

Title
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
Statement of responsibility
    Roman Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Other titles
    The use of geophysical methods in geomorphological research in mountain areas
Author
    Duras, Roman
    Dušek, Radek, 1962-
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 3
Pages
    s. 267-284
Year
    2005
Notes
    6 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 281-283
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    brázda
    etchplén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    kongelifrakce
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    měření geoelektrické
    metody geofyzikální
    neotektonika
    pleistocén
    pohoří
    pohyb svahový
    reliéf
    seizmika refrakční
    silesikum
Geographical name
    Čeladná (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí)
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník-Pradědská hornatina
    Jablunkov (Frýdek-Místek, Jablunkov)
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
    Ostravice (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí)
Keyword
    Analýze
    Geofyzikálních
    Georeliéfu
    Horských
    Metod
    Oblastí
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012