Record details

Title
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
Author
    Andrejkovič, T.
    Hofírková, Sylvie
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Petrová, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 2
Pages
    s. 122-125
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/99/0329, GA ČR
    Překlad názvu: Using of detailed geomorphological mapping for research of man-made landforms in the Podyjí National Park
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    geomorphology
Keyword
    Antropogenních
    Geomorfologického
    Mapování
    Národním
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Studiu
    Tvarů
    Využití
Abstract (in czech)
   Příspěvek je věnován možnostem využití podrobného geomorfologického mapování antropogenních tvarů v NP Podyjí. Antropogenní tvary se staly součástí krajiny NP a jsou postupně destruovány
Abstract (in english)
   The article is devoted to possibilities of detailed geomorphological mapping of anthropogenic forms in the Podyjí National Park. Anthropogenic forms are as the part of landscape of national park and have been gradually destroyed
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012