Record details

Title
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Tibor Andrejkovič, Sylvie Hofírková, Antonín Ivan, Andrea Petrová
Author
    Andrejkovič, Tibor
    Hofírková, Sylvie
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel, 1951-
    Petrová, Andrea
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 2
Pages
    s. 122-125
Year
    2001
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    502
    551.4
    912
Conspectus category
    502
    55
    912
Subject group
    antroporeliéf
    dyjský masiv
    geologie vojenská
    historie
    lom
    mapa geomorfologická
    národní park
    ochrana přírody
    reliéf
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    údolí
    zemědělství
Geographical name
    ČR-Morava
    Mašovice (Znojmo, Znojmo)
    Podmolí (Znojmo, Znojmo)
    Znojmo
Keyword
    Antropogenních
    Geomorfologického
    Mapování
    Národním
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Studiu
    Tvarů
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012