Record details

Title
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
Statement of responsibility
    Josef Smetana, Jan Jech
Author
    Jech, Jan
    Smetana, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 7
Pages
    s. 16-21
Year
    1994
Notes
    8 diagr., 2 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod. Ochr. Ovzduší
Classfication no.
    504.05
    622
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    důlní vody
    kovy těžké
    monitoring
    odval
    radium
    rekultivace
    rudy U
    síra
    uran
    voda povrchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Příbram (Česko)
Keyword
    čištění
    Kalů
    Odpadních
    Odvalu
    Ozelenění
    Po
    Radioaktivních
    Splaškových
    Surovin
    Těžbě
    účely
    Vod
    Využití
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012