Record details

Title
    Využití ložiska zlata Mokrsko
Statement of responsibility
    Radim Aulický
Author
    Aulický, Radim
Language
    česky
Source title - monograph
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
Pages
    s. 101-104
Subject group
    cena ložiska
    ekonomika surovin
    produkce
    rudy Au
    technologie zpracování
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mokrsko
Keyword
    Ložiska
    Mokrsko
    Využití
    Zlata
Abstract (in czech)
   V článku jsou shrnuty údaje o geologii a zásobách ložiska Au Mokrsko a o průběhu příprav k jeho těžbě. Ložisko je předmětem mimořádného podnikatelského zájmu zahraničních firem. Vzhledem ke kapitálové náročnosti otvírky by byla nezbytná zahraniční kapitálová účast. Předpokládaná doba životnosti ložiska se uvádí 12 let. Za tuto dobu by bylo vyrobeno 36 t zlata. Hodnota produktu při současném kurzu činí 7,7 mld Kčs, zisk 1 mld Kčs. Ložisko by v období těžby pokrylo čs. spotřebu zlata.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012