Record details

Title
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Říční krajina (5. : 17.10.2007 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Říční krajina 5
Pages
    S. 296-306
Notes
    Překlad názvu: Application of phytosociological survey and GPS mapping in assessment of the elimination effects of invasive neophytes in the Morávka catchment
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    GIS
    GPS
    invasive neophyts
    Morávka river
Keyword
    Fytocenologického
    GIS
    Invazních
    Likvidace
    Metod
    Morávky
    Následků
    Neofytů
    Posouzení
    Povodí
    Snímkování
    Využití
Abstract (in czech)
   Ve spodní části povodí Morávky, včetně evropsky významné lokality Niva Morávky, došlo po katastrofické povodni v červenci 1997 k dalšímu šíření invazních neofytů, zejména křídlatek (Reynoutria spp.). Neofyty se masově šíří jak v lužních lesích, tak na štěrkových lavicích, které jsou jedněmi z posledních lokalit výskytu kriticky ohroženého židoviníku německého (Myricaria germanica) v ČR. Pro zachování a podporu biodiverzity autochtonních druhů a jejich společenstev je zde od r. 2006 rozvíjen projekt "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", významně dotovaný v rámci programu Life Evropskou unií. Pro sledování úspěšnosti zásahů a jejich případných negativních dopadů je využíváno mapování pomocí technologie GPS a fytocenologické snímkování.
Abstract (in english)
   After disastrous flood in 1997, more distribution of invasive neophytes, particularly Reynoutria spp., was noticed in lower course of the River Morávka (including Special Area of Conservation The Morávka floodplain). The invasive neophytes expand both in flood-plain forest and on gravel bars, one of the last habitats for critically endangered species Myricaria germanica in the Czech Republic. Since 2006 the project "Rescue of floodplain habitats in the Morávka catchment" has been developed for maintaining and sustaining of autochthonous species, supported by European Union within the framework of Life Program. The mechanical and chemical combination of agents is used to eliminate the population of Reynoutria spp. This can negatively affect the occurrence of other species. The methods of phytosociological survey and GPS mapping is used to assess the efficiency of elimination action and its negative impacts.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012