Record details

Title
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Other titles
    Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Author
    Blecha, Vratislav
    Skácelová, Zuzana
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    gravity survey,mining history,undermined areas,Horní Město,Horní Benešov
Keyword
    Benešově
    Děl
    Důlních
    Horním
    Lokalizaci
    Městě
    Mikrogravimetrie
    Starých
    Využití
Abstract (in czech)
   Úkolem geofyziky bylo lokalizovat stará důlní díla, která mohou být zdrojem porušení budov a poklesů v Horním Městě u Rýmařova a výrazného podmáčení pozemků v blízkosti lihovaru u Horního Benešova. Pro poddolovaná území a deformační zóny v nadloží zavalených starých důlních děl je charakteristický deficit hustoty ve srovnání s okolním horninovým prostředím a proto byla k vyřešení úkolu použita metoda přesné gravimetrie.
Abstract (in english)
   Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014