Record details

Title
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Other titles
    Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Author
    Blecha, Vratislav
    Skácelová, Zuzana
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Vol./nr.
    Č. 2010
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    gravity survey
    Horní Benešov
    Horní Město
    mining history
    undermined areas
Keyword
    Benešově
    Děl
    Důlních
    Horním
    Lokalizaci
    Městě
    Mikrogravimetrie
    Starých
    Využití
Abstract (in czech)
   Mikrogravimetrický průzkum byl proveden ve dvou historických důlních revírech na severní Moravě: v Horním Městě u Rýmařova a v Horním Benešově. Úkolem průzkumu byla lokalizace starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Microgravity survey was carried out at two historic mining districts in northern Moravia: Horní Město near Rýmařov and Horní Benešov. The aim of survey was locating of old ore mine workings.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012