Record details

Title
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
Statement of responsibility
    Pavel Jurza, Richard Pichl, Jaroslav Klusoň, Tomáš Čechák, Dana Drábová, Radim Filgas, Irena Čespírová, Milan Matolín
Other titles
    Use of modern evaluation methods of the impacts of mining on the environment with the special regard to the uranium mining
Author
    Čechák, Tomáš
    Čespírová, Irena
    Drábová, Dana
    Filgas, Radim
    Jurza, Pavel
    Klusoň, Jaroslav
    Matolín, Milan
    Pichl, Richard
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 60-63
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    izotopy Cs
    kalibrace
    měření letecké
    měření radiometrické
    projekt
    radioaktivita
    rudy U
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    znečištění
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy)
    Příbram
    Špindlerův Mlýn (Trutnov)
    Železná Ruda (Klatovy)
Keyword
    Hodnocení
    Metod
    Moderních
    Prostředí
    Těžby
    Uranu
    Vliv
    Využití
    Zaměřením
    Zátěže
    životního
Abstract (in english)
   During 1997 the airborne radiometric survey in Příbram and Krkonoše areas were carried out using a high-accuracy PGAM instrument. The surveyed data were compared with the ground data (dose rate, exposure rate) measured by State Institute of Radiation Protection (SÚRO) Praha to find out possible changes and correlations between them. The methodology of the airborne radiometric organisation and interpretation for environment was developed using the IAE documents. The changes of outer conditions during the airborne radiometric survey as well as the use of the whole gamma spectrum to compute the dose and exposure rates were modelled in Czech Technical University, Faculty of Nuclear Physic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012