Record details

Title
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Waste Forum
Vol./nr.
    -, č. 1
Year
    2013
Notes
    Projekt: FR-TI2/390, GA MPO3cav_un_auth*0263183
    Překlad názvu: Utilization of waste materials for preparation of abrasive tools on base of inorganic polymers
    Rozsah: 8 s. : E
Subject category
    abrasive tools
    geopolymers
    waste material utilization
Keyword
    Anorganických
    Bázi
    Brusných
    Materiálů
    Nástrojů
    Odpadních
    Polymerů
    Přípravu
    Využití
Abstract (in czech)
   V současné době se stále zvyšuje tlak na snižování výrobních nákladů ve všech průmyslových závodech, a to i ve výrobě brusných nástrojů. Tento příspěvek popisuje výzkum a vývoj brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů s využitím vysokopecní strusky. Použitá technologie a možnost využití odpadních materiálů snižuje výrobní náklady a z tohoto důvodu by mohla být cena brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů nižší. Vyrobené brousicí segmenty byly testovány v provozních podmínkách a výsledky prokázaly, že brusné nástroje připravené z jílovo-struskové matrice s korundovým brusným zrnem jsou zásadně srovnatelné s materiály s keramickou vazbou.
Abstract (in english)
   Nowadays the lowering of manufacturing costs is essential in all industrial companies and even in the abrasive tool production. This paper describes the research and development of new abrasive tools on base of inorganic polymers using waste blast furnace slag. Used technology and possibility of utilization of waste materials decrease manufacturing costs and for that reason the price of abrasive tools fixed by inorganic polymer is considerably lower. Produced abrasive segments were tested in semi-industrial condition and the results proved that abrasive tools prepared from clay-slag matrix are comparable with ceramic-bonded materials.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014