Record details

Title
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Chovancová, P.
    Kříž, Vlastimil
Conference
    Medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie/2. : 11.09.2001-12.09.2001 : Herlany, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie
Pages
    s. 59-66
Notes
    Projekt: GA105/01/0332, GA ČR
    Překlad názvu: Co-pyrolysis of waste plastics with coal
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    coal
    waste plastic
Keyword
    Ko-pyrolýzou
    Odpadních
    Plastů
    Uhlím
    Využití
Abstract (in czech)
   Odpadní plasty ve směsích s černým uhlím byly pyrolyzovány v křemenném reaktoru při teplotě 900řC, za těchto podmínek konvertovaly převážně na dehet a pyrolyzní plyn.
Abstract (in english)
   Waste plastics/hard coal mixtures were pyrolyzed in a quartz reactor by 900řC. At this conditions we obstained mainly tar and pyrolytic gas.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012