Record details

Title
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
Statement of responsibility
    Josef Hanzlík, František Buzek, Miloš Hrubý, Pavel Trýzna
Author
    Bůzek, František
    Hanzlík, Josef
    Hrubý, Miloš
    Trýzna, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 9
Pages
    s. 412-418
Year
    1989
Notes
    9 obr., 2 foto, 1tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí
Classfication no.
    556
Subject category
    chemismus přírodních vod
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    izotopické složení vody, radioaktivita, využití izotopů
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Keyword
    18
    Hodnocení
    Izotopů
    Kyslíku
    Lomu
    Podzemních
    Povrchového
    Předpolí
    Přírodních
    Tritia
    Vod
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012