Record details

Title
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
Other titles
    Use of tracers (18O,3H,CFC,SF6) for study of flow and residence time of waters and karst springs (Moravian Karst)
Author
    Bruthans, Jiří
    Buzek, František
    Geršl, Milan
    Jež, Milan
    Melková, Jaroslava
    Oster, Harald
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    3. národní speleologický kongres
Pages
    7
Notes
    Akce: 2004
Thesaurus term
    karst
    residence time
Keyword
    3H
    18O
    CFCs
    Doby
    Kras).-
    Krasových
    Moravský
    Pramenů
    Proudění
    Přirozených
    SF6
    Skapových
    Stopovačů
    Studium
    Vod
    Využití
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Studium doby zdržení skapových vod a pramenů v Moravském krasu
Abstract (in english)
   Residence time of dripping waters in Moravian karst
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012