Record details

Title
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
Author
    Mucha, Pavel
    Straka, Pavel
    Žežulka, Václav
Conference
    Hnědé uhlí 2003 (30.09.2003-01.10.2003 : Most, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
Pages
    s. 1-5
Notes
    Projekt: GA105/02/0163, GA ČR
    Překlad názvu: Use of permanent magnets from rare earths for coal and silicates preparation and for modification of sorbents from lignites
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    brown coal
    magnets
    preparation
Keyword
    Hnědých
    Magnetů
    Modifikaci
    Permanentních
    Silikátových
    Sorbentů
    Surovin
    Uhlí
    úpravu
    Využití
    Vzácných
    Zemin
Abstract (in czech)
   Permanentní magnety ze vzácných zemin mohou být použity při úpravě uhlí, keramických surovin a při čištění odpadních nebo důlních vod.
Abstract (in english)
   Permanent magnets from rare earths can be used for coal and silicates preparation, further for water cleaning.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012