Record details

Title
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
Author
    Němec, Lubomír
    Polák, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sklář a keramik
Vol./nr.
    Roč. 62, 1/2
Pages
    s. 13-16
Year
    2012
Notes
    Projekt: TA01010844, GA TA ČR3cav_un_auth*0271490
    Překlad názvu: Space utilization as a new quantity for melting glass process
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    glass melting
    sand dissolution
    space utilisation
Keyword
    Jako
    Nová
    Procesu
    Prostoru
    Skel
    Tavení
    Veličina
    Využití
Abstract (in czech)
   Byla zavedena nová veličina pro lepší hodnocení tavicího procesu skel - využití prostoru - s cílem optimalizovat proces. Využití prostoru je přímo spojené s tavicím výkonem zařízení a spotřebou energie. Proces rozpouštění písku byl brán jako řídící děj.
Abstract (in english)
   A new quantity - space utilization - was introduced for better evaluation of the glass melting process with the aim to optimize the process. The quantity space utilization is directly connected with melting performance of the facility and its energy consumption. In this case sand dissolution in the melt was taken into account as the governing process.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014