Record details

Title
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
Statement of responsibility
    Eva Břízová
Other titles
    Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 53-54
Year
    2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza pylová
    boreál
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    pohyb svahový
    račanská jednotka
    sesuv
    stratigrafie
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina-Vsetínské vrchy
    Kobylská (Vsetín, Vsetín)
    Slezské Beskydy
Keyword
    25-23
    26-11
    Analýzy
    Chronologie
    Jablunkov
    Problematiky
    Pylové
    Rožnov
    řešení
    Sesuvů
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012