Record details

Title
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Other titles
    Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Author
    Břízová, Eva
    Hradecký, Jan
    Pánek, T.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2003
Thesaurus term
    Palynology, geomorphology, landslides, stratigraphy, Quaternary, Late Glacial, Holocene, peat bog, Kotelnice Brook, Silesian Beskydy Mts.
Keyword
    Analýzy
    Beskydech
    Chronologie
    Problematiky
    Pylové
    řešení
    Sesuvů
    Slezských
    Využití
Abstract (in czech)
   Problematika chronologie sesuvů je důležitým odvětvím geomorfologie v oblasti Západnách Karpat, je tu spojitost mezi klimatem a morfogenetickými procesy. 3 vzorky z báze interkoluviálního rašeliniště na pravém břehu potoka Kotelnice byly datovány radiokarbonově a pylovou analýzou (pozdní glaciál až počátek holocénu).
Abstract (in english)
   Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014