Record details

Title
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
Author
    Bíl, M.
    Máčka, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 6, -
Pages
    s. 2-5
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Stream gradient indices as an indicator of tectonic movements on faults
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Indexů
    Indikátorů
    Jako
    Pohybů
    řek
    Spádových
    Tektonických
    Využití
    Zlomech
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012