Record details

Title
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
Other titles
    Stream gradient indices as indicator of fault tectonic activity
Author
    Bíl, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Vol./nr.
    Roč. 6, č. jaro
Pages
    1
Year
    1999
Thesaurus term
    longitudinal profile, stream-gradient indices, stream power, recent tectonics, SE margin of the Bohemian Massif
Keyword
    Indexů
    Indikátorů
    Jako
    Pohybů
    řek
    Spádových
    Tektonických
    Využití
    Zlomech
Abstract (in czech)
   Využití geotektonických indexů jako SL a nově definovaný SM index, pro identifikaci zlomové tektoniky. Základem pro výpočet indexu je využití magnituda toku a spádu úseků toku. Výsledkem je mapa s pravděpodobných vlivem tektoniky.
Abstract (in english)
   Stream gradient indices as indicator of fault tectonic activity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014